Trending Auctions


View an updated list of trending On-site and Internet Auctions in South Africa.

Jersey Produksie Veiling - Produksie veiling van 120 TOP kwaliteit Jerseys. Aanbod bestaan uit 50 koeie in verskillende produksie stadia, 50 dragtige verse en 20 ongedekte verse. Vir meer besonderhede kontak die eienaar Kobus du Plessis: 082 892 8059 of Gert Coetsee 0824145177.

Jersey Produksie Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Greylingstad
Date: 2018/04/25
Bloemfontein Papegaaitelers Veiling - Die jaarliks Bloemfontein Papegaaitelers veiling word aangebied in Bloemfontein op 21 April 2018 om 10:00. Vir meer inligting skakel Gert by 082 414 5177

Bloemfontein Papegaaitelers Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Bloemfontein
Date: 2018/04/21
Petrus van Zyl Voël veiling - Uitverkoping van Petrus van Zyl se krombekvoëls te Bloemfontein. Kontak Gert by 082 414 5177 vir meer inligting.

Petrus van Zyl Voël veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Bloemfontein
Date: 2018/06/02
Leon Thom Jersey Veiling  - Leon Thom Jersey Produksie Veiling te Hartebeespoort op 5 Junie 2018 om 11:00

Leon Thom Jersey Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Hartebeespoort
Date: 2018/06/05
Sentrale Nguni Klub Veiling  - Sentrale Nguni Klub Veiling Bloemfontein op 17 Oktober 2018 om 10:00

Sentrale Nguni Klub Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Bloemfontein
Date: 2018/10/17
Noordelike Nguni Klub Veiling  - Noordelike Nguni Klub Veiling te Bela-Bela op 3 November 2018 om 10:00. Kontak Gert by 082 414 5177 vir meer inligting

Noordelike Nguni Klub Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Bela-Bela
Date: 2018/11/03
Nasionale Nguni Veiling  - Naisonale Nguni Veiling op 21 November 2018 om 10:00. Kontak Gert by 082 414 5177 vir meer inligting

Nasionale Nguni Veiling

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Bloemfontein
Date: 2018/11/21
KIMBERLEY VOëLVEILING - JAARLIKSE VOëLVEILING TE LAERSKOOL EUREKA, KLISSERWEG, HADISON PARK, KIMBERLEY.

KIMBERLEY VOëLVEILING

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Kimberley
Date: 2018/05/05
5DE PAPEGAAI MUTASIE VEILING - 5DE PAPEGAAI MUTASIE VEILING OP 12 MEI 2018 OM 10:00 TE MAYFAIR VILLAGE, KLERKSDORP.

5DE PAPEGAAI MUTASIE VEILING

1 x Lots  |  On-site Auction
Area: Orkney
Date: 2018/05/12
   © Copyright NetAuctions 2018. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of NetAuctions.